Social media
Agenda
22-8    Openingsfeest seizoen 202
 
Hele agenda
Contact
Hockey Club Druten
De Gelenberg 10
6654 AZ Druten

06 232 161 98 (Telefonisch alleen bereikbaar op wedstrijddagen (za/zo) gedurende de openingstijden van het clubhuis).

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen of contact opnemen per mail via [email protected]

Postbus 127 6650 AC Druten
Zoeken
ALV 2 oktober 2019
15-9-2019  | 
Aan alle leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, coaches, trainers, scheidsrechters, commissieleden en alle anderen die zich inzetten voor hockeyclub Druten,
    
Op woensdag 02 oktober aanstaande vanaf 20:00 is er weer een algemene ledenvergadering (ALV) van hockeyclub Druten. Graag heten wij je van harte welkom!

Op de ALV worden belangrijke besluiten genomen, heb je inspraak en krijg je de laatste informatie over bijvoorbeeld de stand van zaken rondom de voorgenomen vervanging van de zandvelden door watervelden. Ook is dit natuurlijk een mooie kans om zelf vragen te stellen aan het bestuur. Tijdens de ALV zullen de volgende punten aan de orde komen:

1. Opening
2. Ingekomen / uitgegane stukken
3. Agenda
4. Verslag kascommissie
5. Decharge bestuur voor het verslagjaar
6. Installatie nieuwe secretaris:
opvolging Edwin Meijer door Bertus Kwakernaak
    7. Status financiering watervelden
    8. Nieuwe website hockeyclub
   9. Openstaande vacatures binnen hockeyclub Druten
    10. Overige zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

We rekenen weer op een grote opkomst. Alvast dank voor jullie aanwezigheid op woensdag 02 oktober 2019 om 20:00 in ons prachtige nieuwe clubhuis. 

Bij eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze uitnodiging, stuur dan je mailtje naar: [email protected]


terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Sponsoren

Verslagen
Nog geen verslagen.