Bericht van onze voorzitter

Nieuws
21-2
Beste hockeyvrienden,

Op 8 maart a.s. is er weer een ALV (algemene ledenvergadering). Dan neem ik na precies 7 jaar afscheid als voorzitter. Een opvolger is er nog niet. Eerdere oproepen hebben tot niets geleid.

Ik zal met stille trom vertrekken. Een ALV wordt slechts door een handjevol bezocht. En dat is jammer. Op een ALV worden belangrijke besluiten genomen. Een klein overzichtje van de afgelopen 7 jaar:
1. Nieuw clubhuis, nieuwe bar, nieuwe leveranciers
2. ⁠Nieuw wedstrijdtenue (Club Colors, 2017)
3. ⁠Aanscherping reglement arbitrage
4. ⁠Aanleg watervelden
5. ⁠Weer een nieuwe wedstrijdtenue (The Indian Maharadja, 2023)
6. Nieuwe opzet Technische commissie 
7. ⁠enzovoorts 

En nog dit jaar staat de vernieuwing van de veldverlichting op het menu.

Het belangrijkste is misschien nog niet eens genoemd. 
Visie en missie (geformuleerd en geaccepteerd door de ALV) lopen als een rode draad door alle beraadslagingen heen. Op een ALV, in bestuursvergaderingen en bij de vele commissies.
HCD wil een sportvereniging zijn waarin sociale samenhang centraal staat. Waar mensen zich thuisvoelen. Het sportief hoogst haalbare bereiken zonder te pretentieus te worden, maar wel voorzien van de faciliteiten die horen bij een moderne club. Om daarmee zoveel mogelijk hockeyers in Maas en Waal naar HCD te trekken - en te binden.

Binnen elke club, ook de onze, gaat het gesprek vaak over wat er aan schort. Het kan uiteraard altijd beter. Laten we het daar dan over hebben, dat is al een veel positiever uitgangspunt. Om daarbij te benoemen hoe je zelf de verandering gaat bewerkstelligen. Dan neem je verantwoordelijkheid en kan de club blijvend steunen op een brede laag van vrijwilligers. Om de boel draaiende te kunnen blijven houden.
Daar hoort ook weer een nieuwe voorzitter bij. Liefst iemand met een hockey-achtergrond. HCD heeft nu de infrastructuur om verder te kunnen. Voor verdere verbeteringen van de organisatie van trainingen, wedstrijden, arbitrage etc. is behoefte aan nieuwe impulsen.
En wordt het hockey-plezier verder vergroot. Waardoor we nog meer leden trekken. En die binden. Waarmee de middelen toenemen. Zowel in geld als in aantallen vrijwilligers. De club zo nog meer leden kan trekken. Enzovoorts. 
Zodat het vliegwiel de juiste kant op blijft draaien.
Wie steekt zijn hand op? Laat je horen! Het bestuur ontvangt je graag voor een nadere toelichting op de voorzittersrol, in samenvatting hier nog eens aangehecht.

Rest mij iedereen blijvend veel hockeyplezier te wensen bij HCD.

Met vriendelijke groet,
René
 
21-2-2024 Bestuur Bijlage