Mededeling namens de gemeente Druten voor de verkeersmaatregelen t.b.v. Sportcentrum De Gelenberg

3-6
Vanaf 1 juni gaan we het voorterrein via de nieuwe Invictusstraat openstellen voor verkeer. U kunt dan gebruik maken van de nieuwe parkeerplaats inclusief fietsen parkeren. Via de officiële hoofdingang gaat u naar binnen.
De werkzaamheden zijn bijna klaar aan het voorterrein, de nieuwe ontsluitingsweg, renovatie fietspad en rijbaan Koningstraat.

Helaas hebben we wel een kleine tegenvaller, het RODE ASFALT aan de Invictusstraat en de kruising met de Koningstraat kunnen we niet aanbrengen omdat er tekort is aan TILROOD toeslagmateriaal door waterproblematiek in de groeven van Engeland.

We hopen dat het toeslagmateriaal aan het einde van fase 3 net voor de bouwvak weer beschikbaar is en dat we het dan met de rode rijloper naast het DIO-veld kunnen meenemen. We treffen tussentijds gepaste maatregelen.

Afbouw infra vanaf 3 juni tot en met 12 juli

In deze periode maken we nog het laatste gedeelte van de infrastructuur aan de voorkant van het sportcentrum. Ook gaan we in deze periode aan de noord-, oost- en zuidzijde van het sportcentrum aan de slag. Alle verenigingen, behalve tennisvereniging LTC, kunnen gebruik blijven maken van hun bestaande routing. LTC kan in de eerste periode het best hun club bereiken via de parkeerplaats en fiets-voetpad bij HCD. Zodra het riool en de puinbaan erin ligt aan de noord- en oostzijde ontvangt u bericht dat de routing mogelijk anders wordt.
 
 
 

 
3-6-2024 Algemeen