Algemene Ledenvergadering 20 juni 2024

4-6

Beste leden en ouders van leden,

Graag willen we u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Druten die op donderdag 20 juni a.s. om 20.00 uur zal plaatsvinden in het clubhuis van Hockey Club Druten.

Graag willen we zoveel mogelijk (ouders van) leden oproepen om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Het grootste deel van de agenda bestaat namelijk uit: de opvolging van het huidige bestuur en de verschillende vacatures die er nog zijn met betrekking tot een aantal vrijwilligersrollen. Deze zijn te vinden, met toelichting, via: Hockey Club Druten

Voor de invulling hiervan willen we een dringend beroep doen op de (ouders van) leden om gezamenlijk onze club draaiende te houden. We rekenen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockey Club Druten

Agenda van de Algemene Vergadering van Hockeyclub Druten, donderdag 20 juni 2024 Aanvang 20:00 Locatie: Clubhuis HCD, De Gelenberg 10, 6654 AZ Druten

1. Opening

2. Kiezen van voorzitter en secretaris (notulist)

3. Vaststelling dat de vergadering correct is opgeroepen en dat aan alle overige (statutaire) voorwaarden is voldaan en dat de vergadering mitsdien rechtsgeldige besluiten kan nemen

4. Opvolging van afgetreden voorzitter René Pit

5. Schema van aftreden overige bestuurders

6. Vacatures vrijwilligersrollen

7. Contributieverhoging

8. Vervangen verlichting

9. W.v.t.t.k.

10. Sluiting door voorzitter

 
4-6-2024 Algemeen