Scheidsrechtersexamen

29-2

 Beste leden, kandidaat scheidsrechters, coaches,

Aan het einde van vorig jaar zijn een aantal teamleden uitgenodigd om de e-learning van de KNHB te volgen en zich daarmee voor te bereiden op het examen voor hun scheidsrechterskaart. 

 Iedereen is nu minimaal 5 maanden op de hoogte dat het examen eraan komt. Daarmee heeft elk opgeroepen lid ruim voldoend tijd gehad voor de voorbereiding.  Daarmee is het te combineren met tentamens, examenjaar, studie, proefwerkweken e.d.. 

De volgende data zijn van belang en we vragen jullie de teamleden te stimuleren om op alle drie de data aanwezig te zijn. Ook willen we jullie vragen hen in de gelegenheid te stellen aanwezig te kunnen zijn op die data en tijdstippen, mochten ze onverhoopt training hebben.

  • Woensdag 11 maart tussen 19:00 en 20:00 oefenavond in het clubhuis
  • Maandag 16 maart tussen 19:00 en 20:00 oefenavond in het clubhuis
  • maandag 23 maart tussen 19:00 en 21:00 examen bij Huisman Etech Experts

Op alle avonden zal een presentielijst bijgehouden worden. Aansluitend aan dit bericht aan jullie zullen de kandidaten ook een mail krijgen met de data en de aanpak.

 

Met vriendelijke groet,

 

Arbitrage Commissie en Commissie Wedstrijdzaken

 

Anno, Edwin, Niek, Ronald en Silvonton

 
1-2-2029 Arbitrage