HCD vrijwilligersbeleid

VRIJWILLIGERSBELEID
 
Binnen een vereniging als HCD zijn er vele taken te vervullen. De club is voor haar succes nu en in de toekomst afhankelijk van de grote inzet van vrijwilligers. Hetzij als trainer, begeleider/coach, uitvoerder van specifieke activiteiten, commissie -of bestuurslid. Bereidheid van leden en ouders/verzorgers van leden om wat extra’s te doen is dan ook voorwaarde voor lidmaatschap van HCD.
 
Onderstaand een opsomming wat van spelende leden en ouders/verzorgers wordt verwacht:
 
Fluiten
Alle leden van HCD zijn verplicht periodiek wedstrijden van de club te fluiten.
Als senior of speler boven de 14 jaar dien je over een KNHB-scheidsrechterskaart te beschikken.
Wanneer je als lid nog geen scheidsrechterskaart hebt, dien je een door de vereniging te organiseren scheidsrechters­cursus te volgen en het daarop volgende scheidsrechtersexamen af te leggen.
 
Rijbeurten & Fruit
Ouders zijn verplicht bij toerbeurt beschikbaar voor het vervoer van de elftallen waarin hun kinderen spelen en fruit te verzorgen in de rust.
 
Bardiensten
Seniorenleden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn verplicht meermalen per seizoen bardienst te doen. 
 
HCD onderstreept dat het niet beschikbaar zijn voor bovengenoemde taken (fluiten, rijbeurten, bardienst) zal leiden tot sancties in de vorm van boetes en -bij algehele weigering ­tot schorsing van het lidmaatschap van het betrokken lid.
 
Wanneer jij je als vrijwilliger op een andere manier inzet voor de club, middels een taak uit onderstaande lijst,
ben je natuurlijk gevrijwaard van bardiensten:

•                     Trainer,  en/of coach/begeleider van senioren -of jeugdelftallen

•                     Trainer en/of coach/begeleider van jongste jeugd teams  

•                     Bestuursfunctie

•                     Technische Commissie

•                     Sponsorcommissie

•                     Barcommissie

•                     Ledenadministratie

•                     Arbitragecommissie

•                     Materiaalcommissie

•                     Wedstrijdzaken

•                     Redactie / website HCD

•                     Organisatie evenementen/toernooien

•                     Onderhoud terrein en accommodatie

 

Vrijwilligers aanname beleid:

Conform advies KNHB is in het vrijwilligersbeleid van HCD screening nieuwe vrijwilligers opgenomen. Tevens dient de vrijwilliger (bestaand en nieuw) een VOG en VOT te overhandigen.

Hoe gaat dit in zijn werk.

Bij iedere nieuwe vrijwilliger (uitzondering barondersteuning en ondersteuning eenmalige activiteiten) zal een screening plaats vinden.

De screening bestaat uit:

1.Kennismakingsgesprek tussen vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator. Indien van toepassing zal er ook nog een gesprek met bestuur of leden van bestuur plaats vinden.

2.Indien er reeds eerder vrijwilligerswerk is uitgevoerd zal er een referentiecheck bij betreffende sportvereniging , bond en/of instellingen plaats vinden.

3.Navraag van het registratiesysteem Seksuele Intimidatie van NOC*NSF.

Vrijwilliger moet voor volgende documenten aan HCD overleggen:

1.Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Aanvraag verloopt via HCD, vrijwilliger en justitie.

2.Indien niet lid van de KNHB een Verklaring onderwerping Tuchtrecht (VOT). Daarmee valt vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.