hcd_vacatures

Vacature voorzitter technische commissie:

De Technische commissie:

-          Adviseert het algemeen bestuur over alle inhoudelijke hockey technische zaken

-          Zorgt voor de uitvoering van het beleid

-          Bestaat uit een voorzitter en een aantal commissies (en leden per commissie)

-          Houdt zich nadrukkelijk bezig met het stimuleren en enthousiasmeren van het hockeyspel, de kwaliteit van trainingen en het bepalen en borgen van het onderliggend beleid

Wat ga je doen?

-          Vertegenwoordiger van de technische commissie in het bestuur van de club

-          Schakel tussen bestuur en de technische commissie

-          Verder ontwikkelen en toezien op de uitvoering van het technisch beleid (prestatief- en breedtehockey)

-          Je bent aanspreekpunt voor de (lijn)coördinatoren jongste jeugd-, jeugd-, senioren-, indelings- en zaalhockeycommissie

-          Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken

-          Eindverantwoordelijkheid competitie- en teamindelingen veld- en zaalhockey

-          Coördinatie en afstemming met overige ondersteunende functionarissen

-          Onderhouden van contacten met de KNHB

-          Escalatieniveau als individuele commissies vastlopen of als gesprekken met leden/ouders vastlopen

-          Draagt samen met de penningmeester het financieel beheer over hockey technisch budget

-          Draagt actief de normen en waarden van de club uit

 

Wie ben je?

-          Je hebt affiniteit met hockey of een vergelijkbare teamsport

-          Beleidsmatig en strategisch inzicht

-          Kunnen werken in teamverband (teamplayer)

-          Motiverende persoonlijkheid

-          Flexibele instelling

-          Goede bereikbaarheid en zichtbaarheid

-          Goede communicatieve vaardigheden

 

Tijdsbesteding:

-          Varieert door het jaar, afhankelijk van de periode

-          Gemiddelde inzet 4 uur per week gedurende het seizoen

-          Bij aanvang en einde seizoen 6-8 uur per week

 

Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Svenja Gubbels

[email protected]

 

Vacature lijncoördinator technische commissie

(senioren dames en heren – jeugd meisjes O12, O16, O18 - jeugd jongens O14,O16,O18)

Binnen de senioren, jeugd en jongste jeugd heeft elke leeftijdscategorie een eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn/haar categorie. De coördinator zorgt voor de organisatie van de teams en draagt bij aan het beleid van de vereniging

 

Wat ga je doen?

-          Indelen van de teams, in samenwerking met de andere coördinatoren en indelingscommissie

-          Meedenken aan de groei binnen de vereniging, hierbij is behoud en werving van leden een belangrijk speerpunt

-          Zorgdragen voor invulling trainingsschema, trainers, coaches en managers voor elk team in de lijn

-          Als eerste aanspreekpunt fungeren voor spelers en of ouders

-          Het goed volgen van de teams in de lijn. Alert zijn gedurende het seizoen op een eventuele verbetering van de voorlopige teamindeling (voorseizoen)

-          1-2 maal per seizoen het beoordelingsproces door coaches en trainers begeleiden en zorgen voor een goede vastlegging t.b.v. de indelingstrainingen voor het volgende seizoen

-          Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het spelplezier van de leden in samenwerking met coaches en trainers

-          Bijwonen van enkele voorlichtingsavonden

-          Draagt actief de normen en waarden van de club uit

 

Wie ben je?

-          Je hebt affiniteit met hockey

-          Kunnen werken in teamverband (teamplayer)

-          Enthousiaste persoonlijkheid

-          Goede bereikbaarheid en zichtbaarheid

-          Goede communicatieve vaardigheden

 

Tijdsbesteding:

-          Varieert door het jaar, afhankelijk van de periode en de grootte van de lijn

-          Gemiddelde inzet 2 uur per week gedurende het seizoen

-          Tijdens de periode van de indelingstrainingen en teamindelingen in mei/juni is de tijdsbesteding groter

 

 

Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Svenja Gubbels

[email protected]

 

 

Vacature Coördinator (trainings)materialen:

Wat ga je doen?

-          Verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de trainingsmaterialen

-          Aanspreekpunt zijn voor teammanagers/coaches en/of trainers rondom de benodigde materialen

-          Zicht houden op het gebruik van de materialenruimte

-          Controleert het  met regelmaat gebruik van collectieve materialen, zorgt voor een adequate indeling van de materialenruimte

-          Controleren en, indien nodig, aanvullen van de materialen t.b.v. trainingen

-          Zorgdragen voor uitgifte aan het begin van het seizoen en inname aan het einde van het seizoen

-          Bijhouden wat er aan welk team is uitgegeven en na inname inventariseren per team wat er is ingeleverd

-          Communiceren met de managers/coaches en trainers over de financiële consequenties m.b.t. het kwijtraken van materialen

-          Afstemmen met financiële commissie over kosten per team als materialen niet compleet zijn ingeleverd

-          Materialen bestellen indien nodig en onderhouden van contacten met materialen leveranciers

-          Budget opstellen voor de materialen per seizoen in samenspraak met financiële commissie

-          Naar eigen inzicht (beleid rondom) materiaaluitgifte verder ontwikkelen

 

Wie ben je?

-          Nauwkeurig kunnen werken

-          Oog hebben voor materiaal en kwaliteit en uitgeven van passende materialen als daar behoefte aan is

-          Goede communicatieve vaardigheden

-          Goede kunnen samenwerken met andere vrijwilligers/clubleden die periodiek ondersteuning bieden, met name bij uitgifte en inname van de materialen

-          Affiniteit met (digitale) administratieve vaardigheden

-          Conformeren aan visie en beleid van de vereniging

 

Tijdsbesteding

-          Varieert door het jaar, afhankelijk van de periode

-          Gemiddelde inzet 2 uur per maand gedurende het seizoen (20-30 minuten/week)

-          Tijdens de periode aan het begin én het einde van het seizoen is de tijdsbesteding groter, tot ca 4u per week

 

 

Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Niek Brouwer:

[email protected]


Vacature Lid/leden indelingscommissie:

 

Wat ga je doen?

-          Zorgdragen voor een gestroomlijnd en overzichtelijk teamindelingsproces volgens het geldende indelingsplan van HCD

-          Input opvragen bij beoordelaars, lijn coördinatoren, alsmede gesprekken voeren met coaches en trainers en evaluatieformulieren bespreken

-          Opzetten en begeleiden van indelingstrainingen voor de jeugd en selectietrainingen voor de senioren

-          Beoordelaars (van spelers) tijdens trainingen en eventueel wedstrijden aanstellen

-          Actief en gestructureerd het indelingsproces doorlopen

-          Eerst verantwoordelijke voor de samenstelling van de teams (voor het nieuwe seizoen)

 

Wie ben je?

-          Hockey inhoudelijke kennis en ervaring

-          Organisatorische vaardigheden

-          Goede communicatieve vaardigheden

-          Conformeren aan visie en beleid van de vereniging

 

Tijdsbesteding

-          Varieert door het jaar, afhankelijk van de periode

-          Gemiddelde inzet 1 uur per maand gedurende het seizoen

-          Tijdens de periode aan het einde van het seizoen is de tijdsbesteding ca 6u per week

 

Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Svenja Gubbels

[email protected]


 Vacature voorzitter Arbitragecommissie

Wat ga je doen?

-          Voorzitten van periodieke bijeenkomsten van de arbitragecommissie

-          Contactpersoon voor arbitrage- en wedstrijd aangelegenheden, zowel in- als extern

-          Commissieleden ondersteunen, adviseren bij de invulling van hun deelverantwoordelijkheid.

-          De opleidingen voor arbitrage weet te onderscheiden en te initiëren waar nodig.

-          Opleidingsbehoefte signaleren en faciliteren, samen met leden arbitragecommissie

-          Werkt samen met secretaris aan een planning voor het functioneren van de commissie.

-          Klachten afhandelen die betrekking hebben op wedstrijdzaken en of arbitrage

 

Wie ben je?

-          Je hebt enige (of uitgebreide) kennis van het KNHB-beleid tav arbitrage en wedstrijdzaken

-          Bent bereid die kennis uit te breiden en up to date te houden

-          De vaardigheid om verscheidene opvattingen over clubbeleid tav arbitrage en wedstrijdbeleid te verenigen in een beleid en een verenigingsarbitrageplan (VAP)

-          Opleidingszaken planmatig en na behoefte vormgeven.

-          Een commissie kan voorzitten en enthousiasmeren

-          Knopen doorhakt en richting geeft aan arbitrage- en wedstrijd aangelegenheden

 

 Tijdsbesteding

-          4 tot 5 bijeenkomsten arbitragecommissie van 2,5 uur per jaar

-          Aan het begin van het seizoen een aantal contacten met opleidingsplanner om het jaarlijkse plan voor opleidingen te initiëren en in een plan te zetten en dat plan te onderhouden (totaal 6-8 uur)

 

Zo nodig

-          Contact met wedstrijdsecretariaat om wedstrijdplanning en arbitrageplanning goed op elkaar af te stemmen.

-          Coachen van leden van de arbitragecommissie

 Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Niek Brouwer:

[email protected]

 

 

Vacature voorzitter en Lid Sponsorcommissie:

Wat ga je doen?

-          Uitzetten van het sponsorbeleid van HCD

-          Werven van nieuwe sponsoren

-          Contact onderhouden met bestaande sponsoren

-          Organiseren van sponsor gerichte activiteiten

 

Wie ben je?

-          Je bent communicatief sterk

-          Gaat graag het contact aan met bestaande of nieuwe relaties

-          Je bent in staat om belangen van de vereniging en de sponsor samen te brengen

-          Je hebt ervaring met sponsoring is een pre

 

Tijdsbesteding

-          Varieert sterk door het jaar, afhankelijk van de periode

-          Gemiddelde inzet 2 uur per week gedurende het seizoen (najaar en voorjaar)

-          Incidenteel bijwonen bestuursvergadering, afhankelijk van behoefte

-           

Reeds aanwezig / vanuit welke basis kun je aan de slag

- standaard overeenkomsten

- prijstabel sponsormogelijkheden en -pakketten

- diverse bestaande sponsormogelijkheden, zoals:

 

1. Shirtreclame (thuis -en uit, trainingspakken)

2. Statafels toeschouwers langs het veld

3. Bordreclame

4. Tafels en barkrukken binnen

5. Flyers in de kantine

6. Glazen met opdruk

7. Narrow casting (op TV en display pinautomaat)

8. Club en team uitingen social media

 

Ondersteuning vanuit bestuur

-          Bij opmaken contracten

-          Contactpersoon: Penningmeester

 Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Iwan de Leeuw:

[email protected]

 

Vacature lid kascommissie

 Wat ga je doen?

-          Jaarlijkse controle van de financiële boekstukken van het voorgaande boekjaar

-          Toelichten van de controlebevindingen in de jaarlijkse algemene vergadering van HCD

 

Wie ben je?

-          Je hebt affiniteit met cijfers

-          Ervaring met financiële administratie / verslaglegging is een pre

 

Tijdsbesteding

-          Beperkt tot twee avonden per jaar (1 avond controle en 1 avond vergadering)

 

Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Iwan de Leeuw:

[email protected]

 


 

Vacature voorzitter en Lid barcommissie

Wat ga je doen?

-          Aansturing van en klankbord voor leden barcommissie

-          Verantwoordelijk voor wekelijkse planning barbezetting

-          Controleert uitvoering inkoopbeleid

 

Wie ben je?

-          Je hebt ervaring met aansturing teams

-          Gewend te organiseren / structureren

-          Praktische instelling, no nonsense

-          Affiniteit met horeca en vergunningen is een pre

 

Tijdsbesteding

-          Gemiddelde inzet 2 uur per week gedurende het seizoen (najaar en voorjaar)

-          Geregeld (kortstondig) aanwezig in clubhuis ter visuele controle

-           

Reeds aanwezig / vanuit welke basis kun je aan de slag

-          Goed draaiende bar, veel enthousiasme

-          Betrouwbare leveranciers

-          Basisstructuur waaruit verder kan worden gebouwd

 

Ondersteuning vanuit bestuur

Contactpersoon: Voorzitter (organisatie); Penningmeester (Inkomsten- en Uitgaven)

 Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan René Pit:

[email protected]Vacature Vrijwilligerscoördinator

Wat ga je doen?

-          Overzicht houden van openstaande vacatures binnen de club

-          Werven van vrijwilligers voor de club

-          Eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers binnen de club voor wat betreft eventuele support en/of vacatures

 

Geschikt voor de rol

-          Affiniteit met werven en begeleiden van mensen

 

Tijdsbesteding

-          Gemiddeld een uur per week

-          Incidenteel bijwonen bestuursvergadering, afhankelijk van behoefte

 

Reeds aanwezig / vanuit welke basis kun je aan de slag

Ledenadministratie met daarin opgave interesses, vaardigheden, inzetbaarheid

 

Ondersteuning vanuit bestuur

Contactpersoon: Bestuurslid Technische Zaken

 

Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan Svenja Gubbels

[email protected]

 

Vacature Websitebeheer

Wat ga je doen?

-          Website van Hockeyclub Druten up-to-date houden

-          Wanneer nodig nieuwe acties uitzetten, toevoegen, aanpassen of verwijderen

 

Geschikt voor de rol

-          Je beschikt over goede digitale vaardigheden

-          Je kan nauwkeurig te werk gaan

-          Hebt affiniteit met digitale administratieve vaardigheden

 

Tijdsbesteding

-          Gemiddeld een uur per maand, varieert per periode.

 

Reeds aanwezig / vanuit welke basis kun je aan de slag

Website die op dit moment de huidige stand van zaken heeft.

 Help mee met het verder brengen van onze mooie club!

 Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over deze rol?

Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan communicatie

communcatie@hockeyclubdruten.nl