Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap voor een nieuw seizoen kan slechts plaatsvinden voor 1 mei. Dit betekent dat HCD ervan uitgaat dat de leden die op 1 mei als zodanig geregistreerd zijn, ingedeeld kunnen worden voor het nieuwe seizoen. 

Opzegging dient schriftelijke gericht te worden aan [email protected].
Bij opzegging na 1 mei wordt een volledige jaarcontributie in rekening gebracht. Het bestuur kan dispensatie verlenen en opzeggingen gedurende het seizoen accepteren, in geval van: - medisch advies - verhuizing - op grond van, naar het oordeel van het bestuur, gegronde redenen.