Inschrijven

Inschrijvingsformulier (proef)lidmaatschap

Algemene regels betreffende lidmaatschap en contributie:

-Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag na 4 proeflessen, vanaf dat moment is de contributie verschuldigd (trainings- of competitielidmaatschap)
-Het lidmaatschap is seizoensgebonden. Opzeggen voor het volgende seizoen dient altijd vóór 1 mei van het betreffende kalenderjaar plaats te vinden. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om de opzegdatum in acht te houden
-Bij tussentijdse beëindiging ontvangt u geen restitutie van de contributie
-Op 1 mei wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het aankomende seizoen en ben je dus ook contributie verschuldigd voor het aankomende seizoen 
-Bij aanmelding gedurende het seizoen is na rato contributie verschuldigd
-De contributie dient betaald te worden via automatische incasso. Bij inschrijving zijn, eenmalig, inschrijfkosten verschuldigd (à € 25).
-Afmeldingen dienen altijd ingediend te worden bij de ledenadministratie, uitsluitend per mail via [email protected]. Kosteloos opzeggen kan tijdens de proefperiode (4 proeflessen) of vóór 1 mei als je al lid bent
-Doorgaans worden de teamindelingen voor het nieuwe seizoen in juni bekend gemaakt. Je weet op 1 mei dus nog niet in welk team je wordt ingedeeld. Het ontbreken van de teamindeling van het nieuwe seizoen of ongewenste teamindeling is echter geen reden om je vrij te stellen van de contributieverplichtingen


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Aanvullende persoonlijke informatie
   
   
   
   
   
Bijdrage aan de cluborganisatie
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.